Fysiske egenskaper av rustfritt stål

- Mar 19, 2019-

Sammenligning med karbonstål

1. tetthet

Tettheten av karbonstål er noe høyere enn det for ferrit og martensitisk rustfritt stål, men litt lavere enn austenitisk rustfritt stål;

DSC_2148(001)

2. Resistivitet

Resistiviteten økes med karbonstål, ferrittype, martensittstørrelse og austenitisk rustfritt stål.

3, linje utvidelse koeffisient av størrelsen på rangeringen er lik, austenitisk rustfritt stål Det høyeste og karbonstål minimum;

4, karbonstål, ferritstørrelse og martensitt rustfritt stål er magnetisk, austenitisk rustfritt stål er ikke-magnetisk, men den kalde prosessharden for å produsere martensittfaseendring vil generere magnetisme, kan brukes varmebehandlingsmetoder for å eliminere dette martensittvevet og gjenopprette dets ikke-magnetisk.

Sammenlignet med karbonstål har austenitisk rustfritt stål følgende egenskaper:

1) Høy resistivitet, omtrent 5 ganger så mye som karbonstål.

2) Stor linjeutvidelseskoeffisient, 40% større enn karbonstål, og med økning i temperatur økes også verdien av linjeutvidelseskoeffisienten tilsvarende. 3) Lav varmeledningsevne, ca 1/3 karbonstål.